İTFAİYE TEŞKİLLERİ

 

İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Belediye İtfaiye Teşkillerinin Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Esas Görevleri :

 

  1. Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can kurtarmak ve ilkyardım hizmetini yürütmek,

  2. Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek,

  3. Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

  4. Beşten fazla katlı binalar, umuma açık yerler, fabrika, imalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması ve acil durum önlemlerinin alınması için inceleme ve denetimleri yapmak ve gerekli önlemleri aldırtmak,

  5. Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak,

  6. 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 6/3150 karar sayılı ‘Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü’ gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,

  7. Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak,

  8. Yılda en az bir defa tüm personelin katılmasıyla halkın ve yetkililerin çağırılacağı örnek tatbikatlar yapmak,

  9. Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait muvazzaf itfaiye teşkillerinin eğitim ve yetiştirilmesinde yardımcı olmak,

  10. Belediye Başkanından alacağı emirle belediye sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek,

  11. Şehirde bacaları belediye encümenince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek,

 

 

 1. Diğer Görevler :

 

Belediyeler İtfaiye Teşkilleri yukarıda belirtilen esas hizmetlerini aksatmamak şartı ile aşağıdaki görevleri de yaparlar:

 

  1. Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak,

  2. Belediye sınırları içinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alanları sulamak,

  3. Encümence belirlenecek ücret karşılığında fosseptikleri ve su baskınları dışındaki suları boşaltmak.

 

 

ATEŞ – YANMA – YANGIN

 

YANMA NEDİR?

 

Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

Yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu olaya YANGIN ÜÇGENİ denir.

Yanmanın sürekli kalabilmesi için kimyasal etkileşim gerekmektedir. Yanma zinciri de denilen kimyasal etkileşim; hacim, biçim, nem, süre ve aleve etki biçiminde yanmayı etkiler.

 

YANMANIN ÜRÜNLERİ

 

Oksijen – Isı – Yanıcı Madde

 

OKSİJEN

 

Havada yaklaşık %21 oranında oksijen vardır. Yanma için gerekli olan miktar %16 dır.

 

ISI KAYNAKLARI

 

Açık ateşler: Güneş, Kızgın satıhlar,Ateşli kıvılcımlar, Sürtünme, Kimyasal Değişim, gazların sıkıştırılması

 

 

YANICI MADDE

Fiziksel Durumu

 

GAZLAR

Doğalgaz, LPG,(Propan,

Bütan, Hidrojen, Asetilen,

Karbon monoksit ve diğerleri

 

 

 

 

SIVILAR

 

Benzin, Gaz, Jet yakıtı, Alkol

Boya, Vernik, Petrol Türevleri,

ve diğerleri

 

 

KATILAR

 

Kömür, Ağaç, Bez,

Kağıt, Balmumu,

Gres, deri, Hububat

Şeker, Ot ve diğerleri

 

Reklam
 
 
İTFAİYE HİZMETLERİ KARDEŞ SİTELER

www.ozelguvenlikturkiyem.tr.gg

www.zabitam.tr.gg

 
 
Bugün 33702 ziyaretçi (49004 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=