İTFAİYE TEŞKİLATININ TARİHÇESİ 2

 

İTFAİYE TEŞKİLATININ TARİHÇESİ

BÖLÜM 2

 

 

16 Şubat 1924 tarihli Ankara Şehremaneti Kanununudan sonra kurulan Ankara Belediye İtfaiyesi, görevini, araç ve gereçlerini askeri itfaiyesinden teslim almıştır.

Padişahlık devrinde itfaiye ile ilgili bilgiler ve bu konudaki geliştirme çabaları, her konuda olduğu gibi İstanbul’un sınırlarını aşamamış, bazı büyük il merkezlerinde yangın söndürme önlemlerine başvurulmuşsa da sağlıklı bir sonuç alınamamıştır.

Cumhuriyet devrinde itfaiye teşkillerinin yurda hızla yayıldığını görüyoruz.

1923 yılında Bolu, Bursa, Edirne, Manisa, Uşak, İzmir

1924 yılında Ankara, Mersin, Konya, Samsun

1925 yılında Adana, Çorum, Erzincan, Trabzon

1926 yılında Tekirdağ, Balıkesir, Elazığ, Diyarbakır, İzmit, Malatya, Tokat

1927 yılında Eskişehir,

1928 yılında Kayseri illerinde teşkilatlarını kurarak hizmet vermeye başlamışlardır.

3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu çıkarılmıştır. Adı geçen kanun belediyere yangın vukuunu men edecek tedbirleri almak görevini vermiştir. İtfaiye hizmet ve teşkilatının dayanağı olan 15. maddede 22. fıkra gereğince, tüm il merkezlerindeki belediyelerimiz teşkilatlarını kurmuşlardır.

Ancak ülke düzeyindeki tüm belediyelerimizi kapsadığını söylemek olanaksızdır. 1983 yılında 554 ilçemizin büyük çoğunluğunda itfaiye teşkilatı yoktur.

Bu noksanlığın giderilmesi için 3152 sayılı Kanun gereğince İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 23 Ağustos 1985 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gien İtfaiye Teşkilleri Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince 37. maddesine göre tüm belediyeleri kapsayarak bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yönetmeliğe uygun olarak her belediye kendi özelliklerine göre itfaiye iç hizmet yönetmeliğini hazırlamaları gerekmektedir.

Böylece itfaiye teşkillerinin kurulmasında tereddütlere meydan verilmeden her belediye kendi itfaiye kuruluşunu kuracaktır.

Son olarak 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’da İçişleri Bakanlığından yayınlanarak yürürlüğe giren İtfaiye Yönetmeliği ile görevine devam etmektedir.

Büyük şehirlerde Belediye sınırları(İl sınırları) ndaki itfaiyeler görevlerini İtfaiye Daire Başkanlığı adı altında sürdürmektedirler.

5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesi gereği görev yaparlar.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesinin 48 nci maddesinin 7 nci fıkrasına göre hizmet yapmaktadırlar.

İtfaiye teşkilatının tarihçesi bugünkü durumu budur.

Osman BİÇER

Emekli İtfaiye Müdürü

 

Reklam
 
 
İTFAİYE HİZMETLERİ KARDEŞ SİTELER

www.ozelguvenlikturkiyem.tr.gg

www.zabitam.tr.gg

 
 
Bugün 33702 ziyaretçi (48998 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=