İTFAİYE ÇALIŞMALARI
 

İTFAİYE TEŞKİLATI NIN ÇALIŞMALARI

 


 

İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye amirliği, Adları, isimleri ile Belediye başkanlıklarına bağlı olarak, Günün 24 saatinde Vardiyalar halinde, görevlerini Kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkilerle, Belediye sınırları ve mücavir alanlarda, İnsanların ve yangınlar la, Can ve Mal Kurtarma görevlerini Başarı ile yürütmektedirler.

Bu görev lerini 16 Adet kanun, 15 Adet Yönetmelik, 9 Adet tüzük, 11 Adet Talimat, 9 Adet Raporlar, 6 Eğitim ler, Programı ve yetkilerni kullanarak Günün koşullarına göre görevlerini yürütmektedirler. Teknik, modern, Şekilde her gün 45 dakika meslek içi eğitim leri ni,

Sürdürerek görevlerine devam etmektedirler.


 
 

İTFAİYE DE KULLANILAN DEFTERLER


 

1)-Evrak kayıt Defteri.

2)-Zimmet kayıt Defteri.

3)-Demirbaş Eşya Kayıt Defteri.

4)-Hizmete Devam Kayıt Defteri (Günlük)

5)-İşyerleri Ruhsat lar la ilgili rapor ları kayıt defteri.

6)-Personelin, Eğitimi ile ilgili Kayıt Defteri.

7)-Araç, Gereç, Alımı, Bakımı, Tamiri, Muayeneleri, Gibi İşlerin, Kayıt Defteri.

8)-Yangın, İstatistik, raporlar la ilgili Kayıt Defteri.

9)-Personel in eğitimleri ile ilgili Kayıt Defteri. 

 


 

İTFAİYE DE PERSONELİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ PROGRAM LARI


 

1)-Günlük Eğitim Programı.

2 )Günün Koşullarına göre Meslek içi eğitimi Programı.

3)-Haftalık Eğitim programı.

4)-Aylık Eğitim Programı.

5)-Yıllık Eğitim Programı.

6)-Rütbeli Personelin eğitimi, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Kolejindeki Eğitim Programı.

 


  

İTFAİYEDEKİ ÇALIŞMA PLANLARI
 

1)-Çalışma ile ilgili Yangına Ulaşım Planı.(genelinde)

2)-Yangına ulaşım Planı.(bölgeler için)

3)-Çalışmalarla ilgili Planlar.

4)-Genelde ve Bölgelere ait Hassas Bölgeler Planı.

 


 

 

İTFAİYEDE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ RAPORLAR


 

 

1)-Yangın Raporu.

2)-İşyerlerine tanzim edilen çalışma ruhsatlarla ilgili raporlar.

3)-Yangılarla ilgili Ek raporlar.

4)-Çalışmalarla ilgili raporlar.

5)-Araç ve gereçlerle ilgili hasar ve sayım raporları.

6)-Polis ve Jandarma ile Müşterek raporlar.

7)-Aylık raporlar.

8)-Altı aylık raporlar.

9)-Yıllık raporlar.


 


 

İTFAİYE NIN ÇALIŞTIĞI YETKİLİ KANUNLARI


 

1)-5393 Sayılı Belediye Kanunu.

2)-5216 Sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu.

3)-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

4)-3152 Sayılı Kanun.

5)-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu.

6)-6831 Sayılı Orman Kanunu.

7)-7269 Sayılı Afetler Kanunu.

8)-4857 Sayılı İş Kanunu.

9)-3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyet Kanunu.

10)-775 Sayılı Gece kondu kanunu.

11)-3194 Sayılı İmar Kanunu.

12)-Türk ceza kanunu.

13)-5271 Sayılı CM. Kanunu.

14)-1412 Sayılı CMK. Kanunu.

15)-4201Sayılı Tebligatlar Kanunu.

16)-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.

  


 

İTFAİYENİN ÇALIŞTIĞI YÖNETMELİKLER.


 

1)-itfaiye iç hizmet yönetmeliği.

2)-Belediye İtfaiye Yönetmeliği.

3)-İtfaiye Çalışma Yönetmeliği.( İtfaiye iç Hizmet talimatnamesi)

4)-Binaları Yangından Korunması Yönetmeliği.

5)-İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerin de, Çalışma ile ilgili Gönüllülük Yönetmeliği.

6)-22327 Sayılı Yönetmelik, (yangın yerinde yapılacak ilk yardımla ilgili)

7)-2002/3975 Sayılı Yönetmelik.

8)-83/6061 Sayılı Yönetmelik.

9)-86/10985 Sayılı Yönetmelik.

10),82/5336 Sayılı Yönetmelik.

11)-82/5743 Sayılı Yönetmelik.

12)-83/6510 Sayılı Yönetmelik.

13)-99/12647 Sayılı Yönetmelik.

14)-91/2268 Sayılı Yönetmelik.

15)-İşyerleri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik


 

İTFAİYENİN YETKİLİ TALİMATLARI


 

1)-Günlük Araç ve gereçlerin bakım talimatnamesi.

2)-Haftalık Araç gereç bakım talimatnamesi.

3)-Aylık Araç gereç bakımları talimatnamesi.

4)-Altı aylık araç gereçleri bakımı talimatnamesi.

5)-Yıllık Araç gereçlerin bakım ve alım talimat namesi.

6)-İtfaiyede Meslek içi çalışma Talimat namesi.

7)-İtfaiye de Meslek içi Eğitim Talimat namesi.

8)-İtfaiye Teşkilatında Teknik Talimat namesi.

9)-Yangınla Mücadelede Teknik talimatı.

10)İtfaiye Teşkilatının Araç ve Gereçlerinin Alınması, Tamir edilmesi, Teknik Talimatı.

11)-Kalorifer ve Buhar Kazanları talimatı.
 


 

İTFAİYE TEŞKİLATINI İLGİLENDİREN TÜZÜKLER VE ÇALIŞMASI


 

1)-6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma ile ilgili Ekiplerin Eğitilmesi Talimatı.

2)-Şehirdeki kamu ve özel kuruluşların İtfaiye Ekiplerinin Eğitimlerini yapmak.

3)-Yılda en az bir defa halkın katılımı ile örnek tatbikatlar yapmak.

4)-Halkı ve kamu kuruluşlarını yangınlara karşı önleyici tedbirler hakkında aydınlatmak.

5)-Belediye Başkan ın dan alacağı emirle mücavir alanlarda çıkan yangınlara katılmak.

6)-Şehirde bacaların temizlenmeleri ile ilgili Encümen kararı nı uygulamak.

7)-İtfaiye Görevi, Aksatılmadan şehirde susuz bölgelere su dağıtmak.

8)-Şehir içindeki caddelerin sulanması.

9)-Sel baskınları dışında, Encümen kararı ile ücret karşılığı su boşaltmak ve fossep tik temiz liğini yaptırtmak.
 


 

İTFAİYEDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI


 

1)-Araç ve gereç leri nin günlük bakımları nın yapılması.

2)-Tüm araçları ve rekorların, hortumları bakımlarını yapmak.

3)-Araçların ve gereçlerin günlük ve Haftalık bakımlarını yapmak.

 

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDA VE YETKİLERİ


 


 

1)-Belediyeler, Mevcut yönetmeliğin 48.maddesine göre bu yönetmeliğin 21/EKİM /2OO6 Tarihinden itibaren 1 yıl, 21 EKİM 2OO7 Tarihine kadar İtfaiye İç Hizmet Yönergesi nin,

Yeniden hazırlanması gerekmektedir.

2)-Belediyeler ve İtfaiye yetkilileri İtfaiye ile ilgili yapılanmalarını ve yönetmelikte ek örnek, 6 ya göre personelinin kıyafet ve rütbe işaretlerini bu yönetmeliğe göre düzenlenmesi gerekmekte dir.

3)-Beşten fazla katlı binalara, Umuma ait yerler, Fabrikalar, İmalathaneler ve diğer işyerlerini

Denetlemek, Eksiklerini yaptırtmak, Önlemlerini aldırtmak ve gereğinin yaptırılması, Gerekmektedir.

4)-İtfaiye de Disiplin Önemlidir. Disiplin olan bir yerde P başarı sağlanmış olur, Disiplin olmayan yerde başarı sağlanamaz.

5)-İtfaiyede Bilinçli, Eğitimli, Elemanlarla İnsanların can ve mal kurtarmada başarıların en yüksek seviyelere çıktığı istatistik lerden anlaşılmaktadır.

6)-İtfaiyede Disiplin ve Selamlaşma önemlidir, İnsanların saygın birileri, olması na karşılık, saygı göstermesi gerekmektedir. Selamlaşma da karşılıklıdır, önce bir birleri ile selamlaşmak ve rütbeli amirlerine de selam vermek zorundadırlar.


 

 

MESLEK ARKADAŞLARIMA BİLİNÇLİ VE DİSİPLİNLİ GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE BAŞARILI ÇALIŞMALARINI TEMENNİ EDERİM SAĞLICAKLA KALIN
 


 


 

ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM, SAYGILARIMLA.

OSMAN BİÇER


 


 


Reklam
 
 
İTFAİYE HİZMETLERİ KARDEŞ SİTELER

www.ozelguvenlikturkiyem.tr.gg

www.zabitam.tr.gg

 
 
Bugün 33877 ziyaretçi (49304 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=